Thiết kế kỷ yếu

Thiết kế kỷ yếu như thế nào?

Quá trình biên soạn kỷ yếu có thể tóm lược thành 4 bước:

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Có lẽ công việc khó khăn nhất là làm sao để có thông tin “cho” vào cái kỷ yếu! Qua quá trình phát triển không phải cơ quan nào cũng lưu trữ được tất cả thông tin cần thiết cho kỷ yếu do đó việc tổ chức thu thập thông tin là vấn đề quan trọng nhất (sau đó mới đến việc biên soạn, trình bày, phát hành).

Quá trình thu thập thông tin cần tổ chức sao để có thể huy động được nguồn tư liệu tốt nhất – đây là nguồn tư liệu quý làm cho kỷ yếu sinh động, không khô khan.

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng (Receive and complete client brief) bộ phận kinh doanh – quản lý dự án (account) của Rubee làm việc với khách hàng và tiếp nhận các yêu cầu sáng tạo.

Xem thêm quy trình biên tập nội dung kỷ yếu
Họp nhóm để đưa ra ý tưởng

Account cùng ngồi lại làm việc với bộ phận sáng tạo (creative) và bộ phận sản xuất, in ấn để đưa ra ý tưởng. Đây là bước vô cùng quan trọng làm nên thành công cho 1 dự án kỷ yếu và giúp tạo ra sản phẩm với chất lượng cao. Rubee hiểu rằng, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận là yếu tố chủ chốt tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh và thống nhất. Account sẽ giúp cho bộ phận sáng tạo và sản xuất hiểu được chính xác yêu cầu của khách hàng, bộ phận sản xuất, in ấn sẽ giúp cho các chuyên gia thiết kế và xây dựng nội dung
 Thực hiện

Account cùng ngồi lại làm việc với bộ phận sáng tạo (creative) và bộ phận sản xuất, in ấn để đưa ra ý tưởng. Đây là bước vô cùng quan trọng làm nên thành công cho 1 dự án và giúp tạo ra sản phẩm với chất lượng cao. Rubee hiểu rằng, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận là yếu tố chủ chốt tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh và thống nhất. Account sẽ giúp cho bộ phận sáng tạo và sản xuất hiểu được chính xác yêu cầu của khách hàng, bộ phận sản xuất, in ấn sẽ giúp cho các chuyên gia thiết kế và xây dựng nội dung
Hoàn thành

Gửi sản phẩm cuối cùng cho khách hàng và chỉnh sửa nếu cần để tạo ra sản phẩm cuối cùng hoàn thiện nhất.Tại Rubee, chúng tôi coi trọng sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để tạo ra một sản phẩm mang tính thống nhất. Đồng thời, mỗi bộ phận cũng có chức năng chuyên biệt hóa, đảm nhận nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng giúp cho quá trình sáng tạo trở nên bài bản và chuyên nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án, bộ phận chăm sóc khách hàng của Rubee sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa nhóm sáng tạo và sản xuất nhằm đảm bảo đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng và giúp cho khách hàng nắm bắt được tiến độ của công việc. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu kĩ hơn qui trình sáng tạo chuyên nghiệp tại Rubee cũng như được tư vấn thêm về dự án thương hiệu của bạn.
Hồ Chí Minh: 0936 438 238